Malmö Arab Film Festivals direktör tilldelas Malmö stads Kulturstipendie för värdefulla insatser 2020

Malmö stad har i ett pressmeddelande på sin hemsida tillkännagjort stadens

Läs mer

MAFF tar nu emot ansökningar till MFF Post Produvtion Platform

För sjätte året i rad erbjuder Malmö Arab Film Festival långfilms- och dokumentärfilmsprojekt möjligheten 

Läs mer

MAFF öppnar ansökan till MAFFs utvecklingsbidrag

För sjätte året i rad erbjuder Malmö Arab Film Festival filmprojekt möjligheten att ansöka om utvecklingsbidrag inom ramen för initiativet MAFF Development Fund.

Läs mer

Arab Woman Film Festival är utsatt

I enighet med nya direktiv från Folkhälsomyndigheten i Sverige för att minska risken för smittspridning av Covid19.

Läs mer

 

DEN 10:E UPPLAGAN AV MALMÖ ARAB FILM FESTIVAL

8-13 OKTOBER 2020

ARAB WOMEN FILM FESTIVAL

 

Med stöd av