ARAB FILM FEST STOCKHOLM 2020

27-29 Novmber 2020 Zita Folkets Bio är inställt

Nu är äntligen Arab Film Festival Stockholm tillbaka! Arab Film Festival Stockholm firar sitt femteårsjubileum mitt under pågående coronapandemi, något som tyvärr har gjort att alla evenemang som vanligtvis lockar större folksamlingar har sett sig tvungna att ändra sina strategier. Detta gäller även årets Arab Film Festival Stockholm. Vi har specialutformat programmet och filmvisningarna för att de ska ligga i linje med svenska myndigheters rekommendationer. Vi hoppas att år 2021 kommer bli ett år präglat av optimism och ljusa framtidsutsikter.
Dagarna kommer att bjuda på långfilmer, kortfilmer och dokumentärer! Den arabiska filmkulturen är oerhört rik och varierad och det är vårt mål att med filmen som gemensamt språk och medel verka för ökad tolerans och jämställdhet. Alla filmer som visas har arabiskt tal och är textade på svenska eller engelska.
Arab Film Festival Stockholm arrangeras av Malmö Arab Film Festival.
MAFF är den ledande och största filmfestivalen med fokus på arabisk film i västvärlden och södra Sveriges största publika filmfestival.
Arab Film Festival Stockholm genomförs med stöd av Stockholm Stad, Stockholm Läns Landsting och Svenska Filminstitutet.
I samarbete med ABF Stockholm, Folkets Bio, Re:Orient, Egyptiska hem
i Sverige, Arabic Cinema in Sweden and Zita Folkets Bio.