MAFF ARKIV

Malmö Arab Film Festival (MAFF) startades ur ett gemensamt behov i Malmö och Sverige – en gräsrotssträvan efter en arabisk kulturell plattform med filmen som sammanbindande elementet. Festivalen är idag den största filmfestivalen med fokus på arabisk film utanför arabvärlden, och den största publika filmfestivalen i södra Sverige.

Med stor framgång och erkännande, blickar MAFF tillbaka på fem upplagor av festivalen, och framåt mot en blomstrande framtid. I denna Flashback kommer vi återuppleva de senaste åren av Malmö Arab Film Festival – filmerna, gästerna och firandet. Njut!