GÖTEBORGS ARABISKA FILMDAGAR 2020

1-2 December 2020 Bio Roy är inställt

Nu är äntligen Göteborgs Arabiska Filmdagar tillbaka! Göteborgs Arabiska Filmdagar firar sitt femteårsjubileum mitt under pågående coronapandemi, något som tyvärr har gjort att alla evenemang som vanligtvis lockar större folksamlingar har sett sig tvungna att ändra sina strategier. Detta gäller även årets Göteborgs Arabiska Filmdagar. Vi har specialutformat programmet och filmvisningarna för att de ska ligga i linje med svenska myndigheters rekommendationer. Vi hoppas att år 2021 kommer bli ett år präglat av optimism och ljusa framtidsutsikter.
Dagarna kommer att bjuda på långfilmer, kortfilmer och dokumentärer! Den arabiska filmkulturen är oerhört rik och varierad och vårt mål är att med filmen som gemensamt språk och medel verka för ökad tolerans och jämställdhet.
Göteborgs Arabiska Filmdagar arrangeras av Malmö Arab Film Festival. MAFF är den ledande och största filmfestivalen med fokus på arabisk film i västvärlden och södra Sveriges största publika filmfestival.
Göteborgs Arabiska Filmdagar genomförs med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet .
I samarbete med Folkets Bio, Bio Roy, Arab Cinema In Sweden, NARD och Arabesque.