MAFF i Skåne

MAFF kommer under 2019-2020 att fortsätta arbetet med utveckling av MAFFs arbete ut i regionen. Syftet med arbetet är att vi vill nyttja regionens goda mångfald och använda denna för att stärka människor och deras band till varandra såväl som till Skåne. Vi vill nå barn och ungdomar i regionen och genom filmen som medel verka för ett samhälle med ökad tolerans. Målsättningen med verksamheten är att främja visningsmöjligheter av viktig, konstnärlig och nyskapande film från hela arabvärlden. Främja visning av och diskussion kring film som ger insikt om människors politiska och sociala villkor.

Fokuset ligger på att tillgängliggöra arabisk film på skolor och bibliotek runt om i regionen. Vi erbjuder därför högstadie och gymnasieskolor samt bibliotek i skåne möjligheten att visa ett visst antal filmer under höstterminen i sina verksamheter helt gratis.

Vilka filmer som erbjuds och mer information om bokning och upplägg finns i katalogerna längre ner på sidan. Projektet MAFF i skåne genomförs med stöd av Region Skåne för att hjälpa verksamheterna att möta den efterfrågan som finns i regionen.

Katalogerna:

MAFF skolbio

MAFF biblioteksvisningar