ARAB KVINNSFILMDAGAR

19-22 November 2020 är inställt

Arab Kvinnsfilmdagar är en filmdagar med fokus på filmer gjorda av arabiska kvinnor eller handlar om arabiska kvinnor.
visningar arrangeras av Malmö Arab Film Festival, som syftar till att lyfta fram den stora uppsjön av Arabiska kvinnorregissörers, författare och skådespelerskor, samt att ta upp frågor om jämställdhet, feminism och kvinnors rättigheter.
Visningar hålls i staden Helsingborg och Malmö, AWFD firar sitt femteårsjubileum mitt under pågående coronapandemi, något som tyvärr har gjort att alla evenemang som vanligtvis lockar större folksamlingar har sett sig tvungna att ändra sina strategier. Detta gäller även årets Arab Women Film Days. Vi har specialutformat programmet och filmvisningarna för att de ska ligga i linje med svenska myndigheters rekommendationer. Vi hoppas att år 2021 kommer bli ett år präglat av optimism och ljusa framtidsutsikter. Vi har lärt oss mycket under detta år.
Dagarna kommer att bjuda på långfilmer, kortfilmer, dokumentärer! Alla filmer som visas är med arabiskt tal och svensk/engelsk undertext.

Arab Women Film Days genomförs med stöd av Region Skåne,
Helsingborg stad, Malmö stad, Film i skåne och Svenska filminstitutet.
I samarbete med Palestinska kvinnoföreningen, ABF, Röda Kvarn, Panora, samt ACIS.
Sponsrat av Damas.