ARAB FILM FESTIVAL LULEÅ 2020

24-25 November 2020 Biograf Royal är inställt

Nu är äntligen Arab Film Fest Luleå tillbaka! Arab Film Fest Luleå firar sitt femteårsjubileum mitt under pågående coronapandemi, något som tyvärr har gjort att alla evenemang som vanligtvis lockar större folksamlingar har sett sig tvungna att ändra sina strategier. Detta gäller även årets Arab Film Fest Luleå. Vi har specialutformat programmet och filmvisningarna för att de ska ligga i linje med svenska myndigheters rekommendationer. Vi hoppas att år 2021 kommer bli ett år präglat av optimism och ljusa framtidsutsikter. Vi har lärt oss mycket under detta år.
Dagarna kommer att bjuda på långfilmer, kortfilmer, dokumentärer! Alla filmer som visas är med arabiskt tal och svensk/engelsk undertext.
Med film som det gemensamma språket vill vi verka för att öka jämställdhet och tolerans. Den arabiska filmkulturen är oerhört rik och varierad med
gestaltningar som visar på mångfald och lägger en bas för dialog.
Festivalen arrangeras av MAFF, Malmö Arab Film Festival. MAFF är, i västvärlden, den största filmfestivalen med fokus på arabisk film.
Vi verkar för att skapa en plattform för samarbete och utbyte där Nordens och den Arabiska världens filmentusiaster kan mötas. I samband med
filmfestivalen håller vi även I skolbio.

Arab Film Fest Luleå genomförs med stöd av Luleå Kommun, Svenska Filminstitutet och Region Norrbotten .
I samarbete med ABF Luleå, Arab Cinema in Sweden, Folkets Bio Royal och Syriska Föreningen i Norrbotten.