Regler & villkor

Ansökan till Malmö Arab Film Festival 2021

 • Festivalen hålls den 6-11 ِApril 2021 och filmerna visas främst i Malmö men också i andra städer i regionen parallellt med festivaldagarna (tillstånd att visa filmen max fyra gånger).
 • Det sista datumet för skicka in filmer är den 15 Januari 2021.
 • Filmer längre än 70 min ska skickas in som longfilmer, och filmer under 70 min ska skickas in som kortfilmer
 • Filmer som deltar i festivalen väljs ut av festivalens urvalskommitté.
 • Sökande till festivalen är inte garanterade att filmen kommer visas under festivalen.
 • Det är gratis att skicka in sin film till festivalen. Ingen kompensation utgår om festivalen visar filmen.
 • MAFF accepterar endast tittande länkar online, alla nedladdningslänkar ignoreras.
 • Filmer som antagits till festivalen meddelas två månader före festivalens startdatum.
 • Filmer som antagits till festivalen kan inte dras tillbaka.
 • Inskickade bidrag får senast vara producerade år 2020.
  Inga bidrag som har producerats före 2020 kommer att accepteras i den officiella tävlingen men kommer att accepteras av program utanför tävlingen.
 • Inlämnade filmer ska textas på engelska eller svenska.
 • Bidraget får inte ha visats i Sverige tidigare.
 • Malmö Arab Film Festival har rätt att använda filmklipp och fotografier från filmer som blivit antagna till festivalen. Det gäller också andra typer av bilder och print images som kan användas för att marknadsföra festivalen i tryck eller på nätet.

Privatpersoner, bolag, copyright-ägare, filmproducenter och produktionsbolag är välkomna att delta i festivalen om de accepterar och lever upp till dessa regler och villkor.

Filmpriser som delas ut under festivalen:

Malmo Arab Film Festival presenterar två tävlingssektion en för långfilm och en för kortfilm.

Kortfilm

Bästa kortfilm (Prisvärde 15000 SEK) (± 1500 USD)

Detta pris uppmärksammar filmens regissör.

Detta pris kan endast betalas med en faktura som utfärdats av ett registrerat företag.

 

Långfilm

Bästa dokumentär långfilm (Prisvärde 15000 SEK) (± 1500 USD)

Detta pris uppmärksammar filmens regissör.

Detta pris kan endast betalas med en faktura som utfärdats av ett registrerat företag.

 

Bästa långfilm (Prisvärde 20000 SEK) (± 2000 USD)

Detta pris uppmärksammar filmens regissör.

Detta pris kan endast betalas med en faktura som utfärdats av ett registrerat företag.

 

Bästa regissör

Bästa manus

Bästa manliga skådespelare

Bästa kvinnliga skådespelare

Malmö stads publikpriser (Prisvärde 25000 SEK) (± 2500 USD)

Detta pris uppmärksammar filmens regissör.

Detta pris kan endast betalas med en faktura som utfärdats av ett registrerat företag.

Publikens pris till bästa långfilm