Critics Without Borders

Critics Without Borders, Nordiska länder – Mellanöstern 2021

Femton kritiker från Nordiska länder och Maghreb regionen kommer att delta i workshopen som kommer att hållas i Malmö, Sverige, April 7-11. Under de här fem dagarna kommer kritikerna att delta i både interna och publika seminarier, paneldebatter och master classes. Med den här workshopen vill vi skapa ett hållbart nätverk av Nordiska och Arabiska filmkritiker och bidra med en plattform för utbyte av kunskap och idéer.  

Stärkande av demokrati och yttrandefrihet.

Programmet syftar till att upprätta kommunikationsbroar mellan kritiker från de nordiska länderna och arabvärlden och tror på kritikens roll i utveckla filmkonst, kommunikationens roll och utbyte av erfarenheter och åsikter för att stödja yttrandefrihet och demokratiska diskussioner .
Efter tre tidigare utgåvor 2015, 2017 och 2018, ”Kritiker utan gränser” fokuserade specifikt på kritiker från Egypten och Maghreb-regionen, kommer 2021-upplagan att fokusera på kritiker från fem länder i Mellanöstern (Libanon – Jordanien – Palestina – Syrien – Irak) ). Deltagarna får chansen att delta i Malmö Arab Film Festival och delta i dess olika aktiviteter, som kommer att blandas med programaktiviteter som seminarier, paneldiskussioner och masterclasses.
”Kritiker utan gränser” kommer att fortsätta att stödja diskussionen och nätverkssamarbetet mellan arabiska kritiker och deras motsvarigheter från de nordiska länderna (Sverige – Danmark – Norge – Finland – Island). I de tidigare utgåvorna samlade programmet en imponerande lista över nordiska deltagare, som berikade processen med sina ansträngningar, idéer, anteckningar och rekommendationer.

Under månaderna innan festivalen, och workshopen, kommer deltagarna att ha tid att läsa och titta igenom varandras arbete, liksom förbereda sig för teman kring demokrati, yttrandefrihet och censur/självcensur. Varje dag kommer diskussionerna att dokumenteras, för att hålla koll på ämnen och utbyten. Vid slutet av workshopen kommer deltagarna att samla sina diskussioner och sammanfatta de till en paper som kommer att publiceras på vår hemsida. Papern kommer att vara tvåspråkig och tillgänglig för alla (Engelska och Arabiska).

Utsikten av att göra deltagarnas diskussioner till en paper kommer att göra det möjligt för filmkritikerna att fortsätta arbeta tillsammans, samarbeta och bidra till skapandet av framtida, hållbara nätverk av filmkritiker. Genom arbetet med papern kommer deltagarna fortsätta arbetet med frågorna som projektet söker att besvara. Utöver det så hoppas vi på att papern kommer att engagera skribenter och producenter som inte har deltagit.

Läs mer!  

För att ansöka om att delta i ”Critics without Borders – Mellanöstern 2021

Stöd av