OM MALMÖ INDUSTRIDAGAR (MID):

Malmö Industridagar (MID) är ett marknadsforum och en unik plattform där de nordiska och arabiska filmindustrierna möts, och som stimulerar samarbete, samproduktion, och nya distributionsmöjligheter.

MID sammanför producenter, finansiärer, distributörer och andra yrkesverksamma i filmbranschen för seminarium, workshops, pitching- och nätverksevenemang.

MID erbjuder ett flertal finansieringsmöjligheter för nordisk-arabiska samproduktioner. Sedan MID startade har marknadsforumet bidragit till att främja och uppmuntra samproduktion mellan de nordiska länderna och arabvärlden, och har stöttat en mängd olika filmprojekt.

MID är ett tillfälle för verksamma i filmbranschen att presentera och visa upp sitt arbete, att vidga sina nätverk, samt att initiera nya internationella samarbeten och samproduktioner.